+31 (0)50 409 8000 info@alsema.nl

Juiste antwoorden Deel 1

Stelling 1. Karakters en persoonlijke eigenschappen zijn de belangrijkste basis voor een succesvol team. Bij het samenstellen van het team dient hier de meeste aandacht aan besteed worden.

De stelling is:   ONJUIST

Uit onderzoek blijkt dat de persoonlijke stijlen zeker niet de belangrijkste basis zijn voor het succes van een team. De meest belangrijke factor is de deskundigheid van de teamleden. Een goed team bestaat uit teamleden die deskundig zijn in hun vak. Ze moeten kennis van zaken hebben. Vervolgens is het belangrijk dat de teamleden in teamverband communicatief vaardig zijn.


Stelling 2. In een managementteam met 7 personen zijn gemiddeld meer dan 2 personen het eigenlijk niet eens zijn met de strategie van het bedrijf.

De stelling is:   JUIST

Doodshoofd bij vraag 2 teamtest

38% (dat is dus bijna 3 van de 7 personen) van de leden van een managementteam zijn het eigenlijk niet eens met de strategie van de organisatie.


Stelling 3. In een team dat goede resultaten boekt, kost het meestal veel moeite om de neuzen één kant op te krijgen.

De stelling is:    JUIST

Grafiek met pijl omhoog bij vraag 3 teamtest

Het blijkt dat goed presterende teams vaak bestaan uit deskundige individuen die goed kunnen communiceren en die niet te beroerd zijn hun mening te laten horen. Als de verschillen eenmaal zijn uitgesproken, dan blijkt dat deze teams betere resultaten boeken dan de teams waarin men meer in harmonie samenwerkt.Stelling 4. Als een team niet goed functioneert, hebben de teamleden vaak wel een gemeenschappelijk beeld van wat er mis gaat in het team.

De stelling is:    ONJUIST

Sterrenkijker bij vraag 4 teamtest

Velen denken dat als mensen wat langer met elkaar werken ze hetzelfde beeld hebben van wat goed en fout gaat in een team. Ze hebben immers dezelfde ervaringen. Maar mensen verschillen in hun oordeel omdat ze situaties heel anders beleven. In bijvoorbeeld hetzelfde team geeft de ene persoon aan dat het niet nakomen van afspraken het grootste probleem is, terwijl een ander de opdracht onduidelijk vindt of de onderlinge communicatie als probleem ervaart.Stelling 5. Managers die werken in verschillende teams doen maar aan de helft van die teams echt mee, zetten zich maar voor de helft van die teams echt in.

De stelling is:   JUIST

Zandloper bij vraag 5 teamtest

Inderdaad blijkt dat managers zich echt inzetten voor en bijdragen aan slechts 56% van de teams waarin zij zitten.


Stelling 6. Bij de besluitvorming in een team wegen de stemmen van alle teamleden even zwaar.

De stelling is:   ONJUIST

Een groep mensen bij vraag 6 teamtest

Het is wel eerlijk om iedereen dezelfde stem te geven in een team, maar als een team resultaten wil boeken dan gaat het niet alleen om eerlijkheid. Uit onderzoek blijkt dat de teams die de expertise van teamleden definiëren en mee laten wegen in de besluitvorming, beter presteren dan de teams die niet uitzoeken hoe het zit met de inhoudelijke kwaliteiten van de verschillende teamleden.


Stelling 7. Als het vertrouwen in het team ontbreekt dan moet de leider van het team direct het initiatief nemen om het groepsproces openlijk aan de orde te stellen.

De stelling is:   ONJUIST

Megafoon bij vraag 7 teamtest

Het groepsproces is een gevolg van de manier waarop individuen handelen. Het groepsproces is dus afhankelijk van de individuele opvattingen over de opdracht en teamwerk. Zorg dus dat iedereen goed en hetzelfde geïnformeerd is over de opdracht: het doel, de aanpak en de individuele taken. Bespreek duidelijk en concreet wat teamleden verwachten van de samenwerking en probeer op basis daarvan afspraken te maken over de manier waarop teamleden met elkaar omgaan. Zorg er eerst voor dat iedereen goed feitelijk geïnformeerd is over de opdracht, de werkwijze en onderlinge verwachtingen.Stelling 8. Directie- of managementteams die alleen uit mannen bestaan boeken met hun bedrijf 10% meer winst, dan team die bestaan uit mannen én vrouwen.

De stelling is:    ONJUIST

Een groep mensen met 1 apart bij vraag 8 teamtest

Uit onderzoek blijkt dat in bedrijven met meer vrouwen in het topmanagement de rentabiliteit (verhouding winst en eigen vermogen) 35% hoger is dan bij bedrijven met alleen mannen in de top. De aandelen van bedrijven bestuurd door mannen én vrouwen zijn gemiddeld 34% meer waard dan de aandelen van bedrijven waar geen vrouwen in de directie zitten.

Onderzoekers denken dat bedrijven met vrouwen in de top beter om kunnen gaan met diversiteit. Dat leidt tot minder vooroordelen, beter om kunnen gaan met verschillen van mening en beter aansluiten bij vrouwelijke klanten.Stelling 9. Een goede leider van een team richt zich vooral op de ontwikkeling van het team en de interne processen in het team.

De stelling is:    ONJUIST

Organigram bij vraag 9 teamtest

Een goede teamleider is zeker gericht op het functioneren van het team. Maar een goede teamleider werkt net zo hard aan de relaties met voor het team belangrijke anderen, zoals klanten, andere teams en andere partijen. Teamleden vinden het belangrijk dat hun leider het team in de omgeving goed vertegenwoordigt. Zo kan de leider het team helpen om aan de goede dingen te werken, de juiste beslissingen van het management te vragen.


Stelling 10. Een individu is productiever dan een team.

De stelling is:    JUIST & ONJUIST

Team met iemand apart bij vraag 10 teamtest

Voor veel mensen zijn teams zo belangrijk dat ze alles wel in teams willen doen. Maar het is niet altijd beter om in teams te werken. Sommige taken lenen zich helemaal niet voor teamwerk en dan is een individu veel productiever. Teamwerk is zelfs heel onproductief als men de verantwoordelijkheid zo verspreidt zo niemand meer aanspreekbaar is.

Bij een nieuw team duurt het langer voordat het productiever is dan een individu. Als het een team lukt om echt samen te werken, dan stijgt de productiviteit (incl. de kwaliteit) natuurlijk ver uit boven dat wat de afzonderlijke individuen kunnen halen.

Bron vragen en antwoorden: www.changecompany.nl 

Dit was het einde van de veiligheidssessie van januari 2022. Dank voor het meedoen!