+31 (0)50 409 8000 info@alsema.nl

Bijeenkomst sectorinitiatief

16 nov 2020 | Alsema, Veiligheid

Op 3 november jl. vond in het kader van de brandstofreductie de eerste digitale bijeenkomst van het initiatief plaats. Of was het toch de coronacontext? Het bleek in ieder geval prima te werken om met een dertigtal mensen digitaal via Teams te vergaderen.
Henk van de Vosse, voorzitter van de stuurgroep, zat de digitale vergadering voor. Na een voorstelronde waarbij extra werd stilgestaan bij de nieuwe leden, deelde Henk informatie vanuit de stuurgroep, waarbij andere leden van de stuurgroep, zoals Eric Olde Veldhuis en Niels van der Groot ook ontwikkelingen deelden. Een belangrijke ontwikkeling is de website, die te bekijken is via www.brandstofreductie.nl
Vervolgens kreeg Maud Vastbinder van SKAO het woord en zij deelde de belangrijkste wijzigingen in het handboek 3.1 van de CO2 Prestatieladder t.o.v. 3.0. Die wijzigingen vallen best wel mee, er wordt al gedacht over een handboek versie 4.0 en dat zal een wezenlijke wijziging gaan inhouden. Meest wezenlijke wijziging is de introductie van het projectdossier. Er is ook een wijziging auditchecklijst, waarin alle wijzigingen overzichtelijk staan benoemd. Maud benoemde dat er steeds meer aandacht is voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en dat er steeds meer overheden zijn die de CO2 Prestatieladder omarmen. Op de vraag wat de impact van de bijna 1.000 certificaten van deze norm zijn op CO2 reductie, benoemde Maud dat kennisinstituten hiernaar hebben gekeken en dat bedrijven met het certificaat twee keer zo snel reduceren dan bedrijven zonder certificaten. Wel benoemde ze dat het lastig is om de impact te meten.
Geert Jan Prins, bedenker en initiator van het initiatief, gaf aan dat zijn rol per 2021 stopt. Het initiatief is krachtig genoeg om zelfstandig verder te kunnen. Henk gaf aan dat het initiatief over gaat in een stichting.
Voor verdere informatie over de bijeenkomst verwijzen naar de notulen en presentatie van Maud, welke toegankelijk zijn voor leden en aspirant-leden. U kunt zich dan richten tot info@brandstofreductie.nl

Meer nieuws

Bijeenkomst sectorinitiatief

Bijeenkomst sectorinitiatief

Persbericht Sectorinitiatief brandstofreductie NO Nederland Op 11 mei 2021 vond in het kader van de brandstofreductie de digitale bijeenkomst van het initiatief plaats. Hoewel een online bijeenkomst...

Lees meer