+31 (0)50 409 8000 info@alsema.nl

Alsema is in het bezit van meerdere certificaten en is SBB Erkend Leerbedrijf.

VCA ** 2008/5.1

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en heeft betrekking op veilig uitvoeren van werkzaamheden.

Veilig werken is het belangrijkste wat er is. Alsema is VCA** gecertificeerd. Dit betekent dat er op gestructureerde manier aandacht wordt besteed aan veiligheid. Klik hier voor ons certificaat.

ISO 9001:2015

ISO 9001 gaat over kwaliteitsmanagement en over continue verbetering. In de praktijk betekent dit dat processen goed en doordacht zijn ingericht en dat een bedrijf altijd op zoek is naar manieren om zaken te verbeteren. Klik hier voor ons certificaat.

ISO 14001:2015

ISO 14001 gaat over milieumanagementsystemen. Gecertificeerde bedrijven tonen aan dat zij rekening houden en verantwoordelijk omgaan met het milieu.
Klik hier voor ons certificaat.

CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat is opgezet door ProRail. Het doel van deze norm is om bedrijven te stimuleren om CO2 bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Er zijn vijf treden op deze ladder, Alsema is in het bezit van een certificaat volgens de hoogste trede. Klik hier voor ons certificaat.

De CO2 Prestatieladder wordt beheerd door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).

CO2 Documentatie Alsema

– CO2 Energie Management Plan

– Ketenanalyse aanleg tracé

– Dominantieanalyse

Periodieke rapportages Alsema

– Periodieke rapportage 2022 – eerste half jaar 2022

– Periodieke rapportage 2021 – hele jaar

– Periodieke rapportage 2021 – eerste half jaar

– Periodieke rapportage 2020

– Periodieke rapportage 2020 – eerste half jaar

– Periodieke rapportage 2019

– Periodieke rapportage 2019 – eerste half jaar

Co2 Footprints Alsema

– Footprint 2021

– Footprint 2020

– Footprint 2019

Sectorinitiatief
Alsema neemt actief deel aan de bijeenkomsten van de Vereniging Brandstofreductie Noordoost Nederland. Deze vereniging organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor bedrijven uit de aannemerij en GWW-sector om kennis en ideeen over brandstofreductie te delen en van elkaar te leren. De vereniging concentreert zich bewust op het brandstofverbruik omdat dit voor de deelnemers de grootste energieverbruiker is en daarmee ook de grootste bijdrage levert aan de CO2uitstoot door deze bedrijven. Kortom, het is het meest relevante energievraagstuk voor deze bedrijven.

Via de bijeenkomsten worden deelnemers aangezet om actief aan de slag te gaan met het reduceren van het brandstofverbruik en om daarmee kosten en CO2 uitstoot te besparen. De sessies worden georganiseerd en gefaciliteerd door de vereniging en worden bij de deelnemende bedrijven georganiseerd. De koers en inhoud worden bepaald door een bestuur bestaande uit een aantal van de leden (waaronder Alsema B.V.) , met input van alle leden van de vereniging. Per bijeenkomst is ruimte om ervaringen en kennis te delen en worden de aanwezigen zelf aan het werk gezet met praktische vragen rond het verminderen van het brandstofverbruik. Zie voor meer informatie www.brandstofreductie.nl.

 

Veiligheidsladder - Trede 4

De Veiligheidsladder meet het veiligheidsbewustzijn binnen een bedrijf. Het gaat dus niet zozeer over wat er op papier is geregeld (procedures, werkinstructies enz), maar meer om de beleving van medewerkers. Er zijn vijf treden te behalen op deze ladder. Alsema is in het trotse bezit van een certificaat voor trede 4. Dat betekent dat we bij Alsema proactief omgaan met veiligheid. 
Klik hier voor ons certificaat.

FIRA / MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Sinds 2011 zijn er diverse bedrijven die ervoor kiezen om de duurzaamheidprestaties van hun leveranciers te volgen via het FIRA Rating System. Deze inkopende bedrijven stellen specifieke eisen aan de duurzaamheid van bedrijven waar zij zaken mee willen doen. Voor de geloofwaardigheid is het cruciaal dat prestaties onafhankelijk worden getoetst.
Alsema heeft het FIRA toetsingstraject met goed gevolg afgerond en is nu de trotse bezitter van het FIRA Assurance Statement.
Het behalen van het FIRA Assurance Statement geeft aan dat Alsema duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan. Met het behalen van het FIRA Assurance Statement hebben we inzichtelijk gemaakt dat duurzaamheidprestaties zijn verankerd in de organisatie Alsema.
De onafhankelijke positie van FIRA biedt klanten van Alsema de zekerheid dat onze strategie en prestaties betrouwbaar zijn. Klik hier voor ons certificaat.

BRL 7004

Protocol 7004 heeft betrekking op het tijdelijk uitplaatsen van grond. Het is onderdeel van de BRL (BeoordelingsRichtLijn) 7000. Klik hier voor ons certificaat.

CKB

CKB is de afkorting van Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. Deze regeling heeft betrekking op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden van bedrijven in de kabelleg- en buizenlegbranche. Klik hier voor ons certificaat.