+31 (0)50 409 8000 info@alsema.nl

Bijeenkomst sectorinitiatief

12 mei 2021 | Alsema, Veiligheid

Persbericht Sectorinitiatief brandstofreductie NO Nederland

Op 11 mei 2021 vond in het kader van de brandstofreductie de digitale bijeenkomst van het initiatief plaats. Hoewel een online bijeenkomst erg goed is voor de brandstofreductie, wordt een stukje interactie en onderling contact toch gemist. Om deze bijeenkomst een leuk tintje te geven, worden de aanwezigen verrast met een bezorgd ontbijtje. Met een gevulde maag, zijn wij van start gegaan.

Henk van de Vosse, voorzitter van de stuurgroep, van Jan Bakker zat de digitale vergadering voor. Na het welkom heten van de nieuwe en potentiële leden, is het tijd voor de stand van zaken van het initiatief. Het is de bedoeling, dat het initiatief verder gaat als een stichting. Momenteel zitten we in de laatste fase van deze oprichting. Inhoudelijk verandert er weinig voor de leden, het is puur een organisatorische wijziging.

Van Gelder en Schagen Groep hebben presentaties voorbereid over hun ervaringen met het inzetten van elektrisch materieel. Van bedrijfsbussen tot sleuvenstampers en kranen: alles wordt besproken. De aanwezigen krijgen veel informatie en er is veel ruimte voor vragen. Samengevat zijn de ervaringen wisselend. Als we kijken naar overstappen op elektrisch valt hier op, dat het verschil tussen klein materieel en groot materieel ongeveer gelijk is aan de ervaring van elektrische personenauto’s vs. bedrijfsbusjes. Het kan een uitkomst zijn, afhankelijk van hoe, wat en waar in te zetten. De partijen (opdrachtnemers, opdrachtgevers) hebben nog niet altijd alle neuzen dezelfde kant op, hier is nog veel winst te behalen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is geïnventariseerd onder de leden, of men geïnteresseerd is in het gezamenlijk inkopen van duurzame(re) brandstof. De leden staan hier positief tegenover, maar er zijn voor sommige leden praktische zaken zoals locatie, lopende contracten etc. In de komende periode kijken we, of we hier toch iets in kunnen betekenen.
Voor verdere informatie over de bijeenkomst verwijzen wij naar de notulen, die toegankelijk zijn voor leden en aspirant-leden.
Mensen en bedrijven die nog geen lid zijn, maar graag een keer kennis willen maken met ons initiatief: u bent van harte welkom om een keer vrijblijvend deel te nemen aan onze bijeenkomst. De volgende bijeenkomst is gepland op 9 november 2021. U kunt zich richten tot info@brandstofreductie.nl

Meer nieuws