+31 (0)50 409 8000 info@alsema.nl

Veiligheidssessie januari 2022 | Teamwork

Dit kwartaal staan de toolboxmeetings en veiligheidssessie in het thema van Teamwork. De online sessie bestaat uit twee delen. Onderaan de pagina vind je de verzendknop. Na het verzenden vind je de juiste antwoorden met korte toelichting van Deel 1.
Vul hier jouw functie in
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Deel 1

Geef per stelling aan of deze juist of onjuist is. Deze stellingen zijn algemene uitspraken, dus niet specifiek op Alsema gericht.
1. Karakters en persoonlijke eigenschappen zijn de belangrijkste basis voor een succesvol team. Bij het samenstellen van het team dient hier de meeste aandacht aan besteed te worden.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
2. In een managementteam met 7 personen zijn gemiddeld meer dan 2 personen het eigenlijk niet eens met de strategie van het bedrijf
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
3. In een team dat goede resultaten boekt, kost het meestal veel moeite om de neuzen dezelfde kant op te krijgen
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
4. Als een team niet goed functioneert, zijn de teamleden het vaak wel eens over wat er niet goed gaat in het team.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
5. Managers die werken in verschillende teams, doen maar aan de helft van die teams echt mee en zetten zich maar voor de helft van die teams echt in.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
6. Bij een goede besluitvorming in een team wegen de stemmen van alle teamleden even zwaar.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
7. Als het vertrouwen in een team ontbreekt, moet de teamleider het initiatief nemen om het groepsproces openlijk aan de orde te stellen.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
8. Management-/ directieteams die alleen uit mannen bestaan boeken met hun bedrijf 10% meer winst dan teams die bestaan uit mannen én vrouwen.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
9. Een goede leider van een team richt zich primair op de ontwikkeling van het team en de interne processen in het team.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
10. Het individu is productiever dan een team.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Deel 2

10 stellingen over jouw persoonlijke mening. Geef per stelling aan of je het hier mee eens of oneens bent
1. Ik vind het gemakkelijk om feedback te geven aan mijn collega’s.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
2. Als ik een onveilige situatie zie, zeg ik daar wat van. Ook als verder niemand wat zegt/doet.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
3. Er wordt naar mij en mijn ideeën geluisterd binnen mijn team.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
4. De sfeer binnen ons team is ontspannen en (sociaal) veilig.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
5. In mijn team leren we van elkaar.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
6. Werkafspraken binnen ons team zijn duidelijk voor mij.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
7. Ik heb ruimte om zelf besluiten te nemen op veiligheidsgebied.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
8. In ons team is veel kwaliteit en kennis aanwezig.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
9. Mijn collega’s houden zich aan gemaakte afspraken.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
10. Ik durf tegen andere teamleden/leidinggevende in te gaan en nee te zeggen.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Ruimte voor eventuele opmerkingen/toelichting:
Is er iets dat je kwijt wilt over teamwork binnen Alsema?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!