Translate

Missie en Visie

De directie van Alsema is zich bewust van haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM).

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijk. Het behalen van deze doelstellingen is een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM-beleid is erop gericht persoonlijk letsel, brand, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken. Daarnaast zal in het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na bijvoorbeeld een ongeval of bedrijfsziekte, in overleg met de arbodienst en andere deskundigen gezocht worden naar passend werk binnen de organisatie.

Naar beste vermogen zal de organisatie op een dusdanige wijze handelen dat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, inleners, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden zijn gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld.

Binnen de organisatie zal ervoor worden gezorgd dat de overheidsregels strikt worden nageleefd en zal continu gestreefd worden naar verbeteringen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Tevens wordt iedereen binnen de organisatie op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken met betrekking tot VGWM. Dit is naast een gemeenschappelijke ook een individuele verantwoordelijkheid voor alle werknemers. Om dit te bereiken zullen er door de werkgever middelen ter beschikking worden gesteld en tevens instructies, voorlichting en richtlijnen worden gegeven.

De wereld om ons heen verandert. De fossiele brandstoffen worden steeds schaarser. Het gevolg hiervan is dat de conventionele manieren voor het opwekken van energie steeds moeilijker worden. Naast energie dreigt er een tekort aan schoon drinkwater. Deze bedreigingen gaan gepaard met een steeds groter wordende vraag naar energie en schoon drinkwater. Duurzame ontwikkelingen om deze bedreigingen tegen te gaan zijn daardoor steeds belangrijker en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk. Alsema helpt met vooruitstrevende technieken, duurzame toepassingen te realiseren en weet met het vakmanschap van haar werknemers vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen.

Ook onze klanten veranderen en de omvang en complexiteit van projecten nemen toe. Steeds meer delen rondom het realiseren van infrastructurele projecten worden nu overgelaten aan externe partijen. Tevens verandert de rolverdeling tussen de verschillende partijen in de bouwwereld waardoor de grenzen tussen verschillende disciplines vervagen. Deze veranderingen leiden tot het ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen tussen aannemer en klant.

Alsema wil op zijn vakgebieden bij de beste horen. Het is ons doel om van alle vergelijkbare bedrijven het meeste rendement te bieden. Alsema heeft de ambitie om een bredere positie op te bouwen in de markt van ondergrondse infrastructuur en een bijdrage te leveren aan het transport van water, gas en elektra van de bron tot de eindgebruiker.

Alsema zal zijn taak op het gebied van project-management verder uitdiepen, verbreden en verbeteren. Hierdoor is Alsema nog beter in staat om grote projecten te managen en beheer en onderhoud te plannen en te realiseren. Met de capaciteit en het professioneel vakmanschap van de organisatie kunnen projecten zelfstandig worden ontwikkeld en totaal oplossingen worden gerealiseerd in zowel het binnen- als buitenland.

Alsema B.V.

Aannemingsbedrijf Alsema B.V. is gespecialiseerd in het leggen, monteren en testen van kabels voor de on- & offshore markten, de aanleg van drinkwaterleidingen, gasleidingen, rioleringen en rioolpersleidingen. Het familiebedrijf beschikt…

Read More
Kwaliteit Veiligheid en Milieu

De doelstelling van de onderneming is de continuïteit van het bedrijf te waarborgen door niet alleen prijstechnisch, maar ook op het gebied van kwaliteit-, arbo-, milieu en veiligheidszorg te concurreren….

Read More
Missie en Visie

De directie van Alsema is zich bewust van haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde…

Read More
Activiteiten

Alsema heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwaardige speler in de ondergrondse infrastructuur. Al vanaf de oprichting van het bedrijf houdt Alsema zich bezig met het installeren…

Read More
Contact

Neemt u voor al uw vragen, opmerkingen en verzoeken gerust contact met ons op. Vestigingsadres Alsema B.V. Havenstraat 26, 9471 AM Zuidlaren     Postadres Postbus 153, 9470 AD Zuidlaren…

Read More