Translate

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat in het leven is geroepen door ProRail. Het doel is om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. In maart 2011 heeft ProRail het eigendom van de ladder overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Alsema en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Alsema is al meer dan 80 jaar actief in de ondergrondse Infra. Onderwerpen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid staan hoog op de agenda. We omarmen het initiatief om zo duurzaam mogelijk te produceren, zuinig om te gaan met grondstoffen en energie en daarnaast altijd te zoeken naar de meest duurzame oplossing en uiteindelijk op deze manier het CO2-verbruik te reduceren.
Bijdragen aan de economische vooruitgang met oog voor beperking van de inzet van hulpstoffen en energie past hierbij. Als hulpmiddel voor het invoeren van energiebesparende maatregelen en vermindering van de directie en indirecte CO2-productie is gekozen voor de CO2-prestatieladder. Energie-efficiënt werken op de projecten en de eigen werkplaats en kantoor zal worden ingevuld met concrete acties, het inspelen op branche-initiatieven en het uitdragen van algemene beleidsmaatregelen.

Ambities en reductiedoelstellingen
De verbeterprojecten op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie zijn vastgelegd in het Energiemanagement-programma. Een succesvolle uitvoering van deze verbeterprojecten moet leiden tot het behalen van de gestelde doelstellingen. Kort gezegd is de ambitie om in 2019 de CO2-uitstoot ten opzichte van 2013 reduceren met 8%. Dit is een forse reductie, maar het moet mogelijk zijn door bewuster om te gaan met energie! Alsema heeft een aantal maatregelen geformuleerd om de reductiedoelstelling te behalen. Deze zijn opgenomen in het Energie Management Actieplan.

De behaalde besparingen in CO2-uitstoot
Per halfjaar wordt de CO2-uitstoot geïnventariseerd en de resultaten, trends en ontwikkelingen op deze pagina geplaatst. Hieronder treft u de meest recente documenten.


CO2-prestatieladder certificaat:

Certificaat niveau 5


Documenten CO2-prestatieladder:

CO2-reductieplan

Communicatieplan


Ketenanalyse:

Rapportage rangorde meest materiële emissies

Ketenanalyse Aanleg leidingtracé


Periodieke rapportages:

Periodieke rapportage 2013

Periodieke rapportage 2014 (Januari – Juni)

Periodieke rapportage 2014 (Juli – December)

Periodieke rapportage 2015 (Januari – Juni)

Periodieke rapportage 2015 (Juli – December)

Periodieke rapportage 2016 (Januari – Juni)

Periodieke rapportage 2016

Periodieke rapportage 2017 (Januari – Juni)

Periodieke rapportage 2017

Periodieke rapportage 2018 (Januari – Juni)

Periodieke rapportage 2018

Periodieke rapportage 2019 (Januari – Juni)


CO2-Footprints:

CO2 Footprint 2018

CO2 Footprint 2017

CO2 Footprint 2016

CO2 Footprint 2015

CO2 Footprint 2014

CO2 Footprint 2013

CO2 Footprint 2012

CO2 Footprint 2011


Nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief 1 – juni 2014

Nieuwsbrief 2 – augustus 2014

Nieuwsbrief 3.1 – februari 2015

Nieuwsbrief 3.2 – september 2015

Nieuwsbrief 4 – maart 2016

Nieuwsbrief 5 – november 2016

Nieuwsbrief 6 – maart 2017

Nieuwsbrief 7 – november 2017

Nieuwsbrief 8 – maart 2018

Nieuwsbrief 9 – oktober 2018

Nieuwsbrief 10 – maart 2019

Nieuwsbrief 11 – oktober 2019


Webpagina’s:

De pagina van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Pagina van Duurzameleverancier.nl


Initiatieven

Het sectorinitiatief ‘Samen reduceren van brandstofverbruik’ wordt georganiseerd en gefaciliteerd door W2S (Will2Sustain). Minimaal twee keer per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden met de deelnemende bedrijven. Binnen dit initiatief is er ruimte om kennis en ideeën over het reduceren van brandstofverbruik uit te wisselen. De keuze van het onderwerp brandstofverbruik is eenvoudig, omdat dit voor de deelnemers de grootste energiekostenpost is en daarmee ook de grootste bijdrage levert aan de CO2-uitstoot. Kortom, het is het meest relevante onderwerp voor deze bedrijven op het thema energiemanagement. E.e.a. is weer te vinden in de volgende bijlagen:

Sectorinitiatief ‘Samen Reduceren van Brandstofverbruik’

Sectorinitiatief ‘Scherpe doelstellingen na workshop sectorinitiatief’

Sector en keteninitiatieven april 2016

Sector en keteninitiatieven oktober 2016

9e sessie Sectorinitiatief april 2017

10e sessie Sectorinitiatief november 2017

11e sessie Sectorinitiatief april 2018

12e sessie Sectorinitiatief november 2018


Het Nieuwe Rijden
Het Nieuwe Rijden stimuleert automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-efficiënter aankoop, reis- en rijgedrag. Alsema draagt bij aan Het Nieuwe Rijden door haar medewerker hier continu op te wijzen. Daarnaast worden de beroepschauffeurs getraind om veilig te rijden en bewust om te gaan met brandstofverbruik.

Wat doet Alsema hier mee?

De cursussen worden in company gegeven door SOMA Bedrijfsopleidingen. De volgende onderwerpen worden allemaal behandeld:

Inhoud
• toelichting Richtlijn vakbekwaamheid
• rijstijlanalyse & feedback: consequenties rijstijl voor milieu en veiligheid
• kijken, waarnemen, observeren en concentreren
• zit- en stuurhouding en kijktechniek
• anticiperen op onverwachte en risicovolle verkeersomstandigheden
• veranderde voertuigtechnieken
• gevaarherkenning en risicoperceptie
• optimaal gebruik van motorkarakteristiek van het voertuig
• controle bandenspanning, gebruik elektronische apparatuur.
• brandstofbesparing
• dimensietraining

Resultaat
• Veilig en professionele verkeersdeelname
• (manoeuvreer)schade- en ongevalpreventie
• Besparing op brandstof- en onderhoudskosten
• Verhoging verkeersveiligheid

Duurzameleverancier.nl
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien we ook bij de opdrachtgevers in de bouwsector. Duurzame Leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld om milieubelasting te verminderen. Via deze website kunnen bedrijven zelf een CO2-Footprint berekenen en de eigen Footprint vergelijken met andere deelnemers aan het initiatief. Alsema gebruikt deze website voor het berekenen van de CO2-Footprint en steunt dit initiatief.

duurzameleverancier

Het nieuwe draaien
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot zijn onderwerpen waar ieder bedrijf tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief gebruik van machines kan leiden tot onnodig veel milieuvervuiling en onnodige onderhoudskosten. Het is daarom belangrijk bedrijfsbrede bewustwording te creëren met betrekking tot de stijgende kosten voor brandstof en onderhoud.

Wat doet Alsema hier mee?

De cursussen worden in company gegeven door SOMA Bedrijfsopleidingen. De volgende onderwerpen worden allemaal behandeld:

(theorie + praktijk):
• verbruik brandstof bedrijf
• onderhoud machines
• aanschaf machines
• dagelijks en wekelijks onderhoud
• werkmethoden
• brandstoffen en smeermiddelen
• registratie brandstof en uren
• motortechniek
• werken met de wiellaadschop en de hydraulische graafmachine

Alsema print, scant en kopieert volledig CO2 neutraal
Alsema heeft per 1 mei 2015 al zijn multifunctionals voor het printen, scannen en kopiëren bewust vervangen voor duurzame apparatuur op basis van LED en inductie techniek. Door het inzet van deze duurzame multifunctionals over een periode van 72 maand (6 jaar) is het ons energieverbruik en de CO2 emissie verlaagd met maar liefst 77,7% van 8681 kWh naar 1.939 kWh van 3789 kg CO2 naar 388 kg CO2. Voor wat betreft de CO2 emissie die blijft staan gedurende de hele levenscyclus van de multifunctionals: van productieproces, transport, energiegebruik tot onderhoud en toner voor alle geprinte pagina’s neemt Alsema deel aan het Toshiba CO2 neutraal programma.

Toshiba CO₂ neutraal programma. Het CO2-effect van de multifunctionals is berekend over een periode van de gehele gebruiksduur. Dit omvat de emissie gedurende de hele levenscyclus van het systeem: van productieproces, transport en energiegebruik tot onderhoud, toner en het aantal geprinte pagina’s. Gedurende de hele levenscyclus wordt de uitstoot geneutraliseerd, waardoor de werkelijke CO2-emissie gelijk staat aan nul.

Al onze multifunctionals nemen deel in het ‘Toshiba CO2 neutraal programma. Op iedere machine zit een zegel/sticker. Daarmee toont Toshiba aan te hebben geinvesteerd in projecten die de CO2-emissie compenseren ter grootte van de CO2-belasting van de desbetreffende multifunctional. Met als resultaat dat emissies worden geneutraliseerd en er dus sprake is van ‘CO2 neutraal’.

De CO2-emissie compensatie wordt door Toshiba gegarandeerd door wereldwijd deel te nemen in groene projecten van het gespecialiseerde bedrijf CO2balance. Het Toshiba CO2 neutraal programma is gecertificeerd en de deelnemende multifunctionals zijn duidelijk te herkennen doordat ze voorzien zijn van een certificaat en zegel/sticker.

Voor meer informatie bezoekt u www.toshibacarbonzero.eu


Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder of heeft u tips? Neem dan contact op met Alsema (Bart Hamstra) (050 – 409 8004) (b.hamstra(a)alsema.nl)

Alsema B.V.

Aannemingsbedrijf Alsema B.V. is gespecialiseerd in het leggen, monteren en testen van kabels voor de on- & offshore markten, de aanleg van drinkwaterleidingen, gasleidingen, rioleringen en rioolpersleidingen. Het familiebedrijf beschikt…

Read More
Kwaliteit Veiligheid en Milieu

De doelstelling van de onderneming is de continuïteit van het bedrijf te waarborgen door niet alleen prijstechnisch, maar ook op het gebied van kwaliteit-, arbo-, milieu en veiligheidszorg te concurreren….

Read More
Missie en Visie

De directie van Alsema is zich bewust van haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde…

Read More
Activiteiten

Alsema heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwaardige speler in de ondergrondse infrastructuur. Al vanaf de oprichting van het bedrijf houdt Alsema zich bezig met het installeren…

Read More
Contact

Neemt u voor al uw vragen, opmerkingen en verzoeken gerust contact met ons op. Vestigingsadres Alsema B.V. Havenstraat 26, 9471 AM Zuidlaren     Postadres Postbus 153, 9470 AD Zuidlaren…

Read More