+31 (0)50 409 8000 info@alsema.nl

Koelwaterafvoerleiding Eemshaven

28 jul 2019 | Alsema, Ondergrondse infra, Projecten

Project Alsema B.V. Koelwaterafvoerleiding Eemshaven

Eind 2018 kreeg Alsema de opdracht van North Water om 3000m koelwaterafvoerleiding (KWA) Ø500 PE voor Google aan te leggen. Van deze 3000m is een gestuurde boring gemaakt van 1560m door middel van een ‘meet in the middle’ methode en een boring van 180m. De boringen zijn uitgevoerd door Van Vulpen. Er is gekozen voor de ‘meet in the middle’ methode vanwege de lengte van de boring en om de boorspoeldruk te verlagen onder de primaire waterkering.

Vanaf intredezijde en uittredezijde is een pilotboring gemaakt die elkaar ongeveer halverwege het tracé onder de grond detecteren en opzoeken. Vervolgens worden de boorstangen vanaf één zijde teruggetrokken en worden de boorstangen vanaf het oorspronkelijke intredepunt doorgeduwd, tot het uittredepunt is bereikt.

De boring van 180m is uitgevoerd met een 80 ton boormachine en de boring van 1560m met een machine van 80 ton en één van 250 ton.

Voor Alsema zijn de werkzaamheden gestart in januari 2019 en afgerond in juli 2019. De PE leiding is met elkaar verbonden door middel van spiegellassen. De monteurs van Alsema hebben een upgrade cursus gevolgd om PE leidingen te lassen t/m Ø630 mm.

In de voorbereiding van de gestuurde boring hebben de monteurs de gehele boring aan elkaar gelast in de daarvoor bestemde lascontainers. Over ca. 1100 meter zijn rijplaten aangelegd, parallel aan de aan te leggen leiding. 

Meer nieuws