Translate

Historie

Alsema_historie1

De onderneming is opgericht door de heer J. Alsema op 1 mei 1927 te Groningen. Het bedrijf hield zich voornamelijk bezig met het bouwen van bovengrondse laagspanningsnetten en het installeren van elektrische installaties.

In 1939 is het bedrijf verplaatst naar de Stationsweg 27 te Zuidlaren. Het bedrijf verkreeg van de “Maatschappij tot aanleg en exploitatie van laagspanningsnetten” (thans Enexis) het reparateurschap. Een goede bijkomstigheid was dat genoemd pand een winkelpand was en de verkoop van elektrische apparaten en artikelen ook ter hand kon worden genomen.

In 1949 werd ook begonnen met het elektrotechnisch installeren van tentoonstellingen en andere tijdelijke elektrische installaties.

In 1958 is de afdeling kabelwerken en elektrische installaties bijna geheel verhuisd naar de Marktstraat 7 te Zuidlaren en werd beheerd door J.G. Alsema, zoon van J. Alsema. Hier werden de eerste opdrachten van de PTT ontvangen. Het werkaanbod werd zo groot, dat men in 1961 besloot om een nieuw pand te gaan bouwen aan de Havenstraat 26 te Zuidlaren. Dit pand is betrokken in december van dat jaar. In 1962 ging J. Alsema met pensioen. Naast de reeds aanwezige activiteiten werd begonnen met het leggen van buisleidingen voor water, gas en afvalwater en werd het bedrijf actief in het leggen van midden- en hoogspanningskabels en de weg- en waterbouw.

In de loop der jaren is het perceel aan de Havenstraat steeds uitgebreid door verschillende grondaankopen van de Gemeente Zuidlaren en van particulieren. Ook de gebouwen zijn navenant uitgebreid. In 1978 werd het bedrijfspand aan de Havenstraat 22 gekocht. Het administratief personeel kwam ook ruimte tekort en er werd een nieuw kantoorgebouw gebouwd dat in 1982 in gebruik is genomen. Het bedrijfspand met woonhuis aan de Havenstraat 24 werd aangekocht in 1984, het bedrijf heeft nu de beschikking over de panden Havenstraat 22, 24 en 26 te Zuidlaren.

Alsema B.V.

Aannemingsbedrijf Alsema B.V. is gespecialiseerd in het leggen, monteren en testen van kabels voor de on- & offshore markten, de aanleg van drinkwaterleidingen, gasleidingen, rioleringen en rioolpersleidingen. Het familiebedrijf beschikt…

Read More
Kwaliteit Veiligheid en Milieu

De doelstelling van de onderneming is de continuïteit van het bedrijf te waarborgen door niet alleen prijstechnisch, maar ook op het gebied van kwaliteit-, arbo-, milieu en veiligheidszorg te concurreren….

Read More
Missie en Visie

De directie van Alsema is zich bewust van haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde…

Read More
Activiteiten

Alsema heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwaardige speler in de ondergrondse infrastructuur. Al vanaf de oprichting van het bedrijf houdt Alsema zich bezig met het installeren…

Read More
Contact

Neemt u voor al uw vragen, opmerkingen en verzoeken gerust contact met ons op. Vestigingsadres Alsema B.V. Havenstraat 26, 9471 AM Zuidlaren     Postadres Postbus 153, 9470 AD Zuidlaren…

Read More