+31 (0)50 409 8000 info@alsema.nl

Koelwaterafvoerleiding Eemshaven

Eind 2018 kreeg Alsema de opdracht van North Water om 3000m koelwaterafvoerleiding (KWA) Ø500 PE voor Google aan te leggen. Van deze 3000m is een gestuurde boring gemaakt van 1560m door middel van een ‘meet in the middle’ methode en een boring van 180m. De boringen...

Kijkje achter de schermen

Ben jij benieuwd hoe wij bijdragen aan een betrouwbaar elektriciteitsnetwerk in een stad als Amsterdam? Kom dan zaterdag 20 mei (Dag van de Bouw) naar het Retrofit project van TenneT! In dit speciale Retrofit project vervangt de combinatie Alsema – Van Vulpen – Denys...

Aanleg 220kV submarine kabels op het wad nabij de Eemshaven

Ten behoeve van het energie transport van het offshore windmolenpark Gemini, zijn er twee parallel lopende export kabel verbindingen tot stand gebracht. De eerste kilometers van het tracé kruiste het wad ten westen van de Eemshaven. Dit ondiepe gedeelte van het wad is...

Masterstudenten van de Universiteit Twente op excursie

Op woensdag 20 mei hebben studenten van de Universiteit Twente een bezoek gebracht aan het project; “Engineering en realisatie 110 kV kabelverbinding Coevorden-Hardenberg”. Twaalf geïnteresseerde masterstudenten van de faculteit Construerende Technische Wetenschappen,...