Translate

Coevorden – Hardenberg

Tussen Coevorden en Hardenberg is een nieuwe 110kV verbinding tot stand gebracht. TenneT had het werk als een Design and Construct (D&C) contract volgens UAV-GC-2005 op de markt gezet. In het geval van een D&C contract wordt het Definitief Ontwerp en het Uitvoeringsontwerp (detail engineering) van het project uitgevoerd door de D&C Opdrachtnemer die tevens de Werkvoorbereiding en Uitvoering verzorgt.

Bij de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel is gebruik gemaakt van de Ritssluitingsmethode. Bij het toepassen van deze methode moeten de kabels van te voren langs het tracé getrokken worden. De kabels worden vanaf de geleverde haspels, door middel van kabeltrekapparatuur, over het maaiveld getrokken of gedeeltelijk uitgereden. Voor het trekken van de kabels zijn kabeltrekmachines gebruikt. Tussen de kabeltrekmachines zijn kabelrollen opgesteld om te zorgen voor een schadevrij transport van de kabels.
Nadat de kabeltrekwerkzaamheden waren uitgevoerd en alle kabeltrekapparatuur is opgeruimd. Is gestart met het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. Voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels is gebruik gemaakt van de Ritssluitingsmethode.

De Ritssluitingsmethode is een techniek om een flexibele kabel of leiding ondergronds te brengen, waarbij de lengte en de tijd van de ontgraven sleuf wordt geminimaliseerd. Bij de toepassing van de techniek graaft de (kop) graafmachine de sleuf, waarna een tweede graafmachine de flexibele kabel of leiding in de sleuf aanbrengt. Een derde (staart) graafmachine vult vervolgens de sleuf weer aan met de ontgraven grond. Na de passage van de “werk-trein” is de sleuf weer volledig gedicht en is de flexibele kabel of leiding ondergronds gebracht. Indien meerdere activiteiten uitgevoerd dienen te worden tijdens het ondergronds brengen van de flexibele kabel of leiding (bijv. grondverbetering, aanbrengen EPS-blokken, afdekband, etc.), kunnen machines worden toegevoegd in de “trein” om dit uit te voeren.

Ritssluitingsmethode Ritssluitingsmethode
Alsema B.V.

Aannemingsbedrijf Alsema B.V. is gespecialiseerd in het leggen, monteren en testen van kabels voor de on- & offshore markten, de aanleg van drinkwaterleidingen, gasleidingen, rioleringen en rioolpersleidingen. Het familiebedrijf beschikt…

Read More
Kwaliteit Veiligheid en Milieu

De doelstelling van de onderneming is de continuïteit van het bedrijf te waarborgen door niet alleen prijstechnisch, maar ook op het gebied van kwaliteit-, arbo-, milieu en veiligheidszorg te concurreren….

Read More
Missie en Visie

De directie van Alsema is zich bewust van haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde…

Read More
Activiteiten

Alsema heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwaardige speler in de ondergrondse infrastructuur. Al vanaf de oprichting van het bedrijf houdt Alsema zich bezig met het installeren…

Read More
Contact

Neemt u voor al uw vragen, opmerkingen en verzoeken gerust contact met ons op. Vestigingsadres Alsema B.V. Havenstraat 26, 9471 AM Zuidlaren     Postadres Postbus 153, 9470 AD Zuidlaren…

Read More