Translate

Offshore kabel leggen

De vraag naar energie neemt wereldwijd toe. Door de afname van fossiele brandstof voorraden in de bodem van het vasteland, wordt steeds vaker uitgeweken naar de zee. Daarnaast worden de voordelen van de zee zoals ruimte, wind en de krachten van het water, steeds vaker gebruikt om duurzame energie op te wekken.
Om de gewonnen energie te transporteren moeten pijpleidingen en zeekabels worden aangelegd.

Sinds een aantal jaren is Alsema actief in de aanleg van zeekabels. Door gebruik te maken van de kennis, ervaring en inventiviteit binnen de organisatie, is materieel ontwikkeld en gefabriceerd om offshore kabels te leggen. De kwaliteit van het ontwikkelde materieel en de aanwezigheid van vakmanschap, heeft geleid tot opdrachten voor verschillende projecten. De eerste projecten in Europa en Afrika zijn inmiddels succesvol en tot grote tevredenheid van diverse klanten afgerond.

Het materieel dat door Alsema is ontwikkeld en gefabriceerd bestaat uit een drietal kabelcarrousels. Deze kabelcarrousels kunnen door middel van de door Alsema ontwikkelde draaitafel onshore worden gevuld en vervolgens offshore worden geleegd.

Alsema beschikt over twee kabelcarrousels met een capaciteit van 240 ton. Bij de ontwikkeling van deze kabelcarrousels is rekening gehouden met de maximale afmetingen van wegtransport. De carrousels zijn dusdanig deelbaar, dat alle onderdelen met vrachtwagens over de weg getransporteerd kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk dat de carrousels simpel en snel op elke plaats en op elk tijdstip opgebouwd kunnen worden.

De grootste kabelcarrousel die Alsema heeft ontwikkeld en gefabriceerd heeft een capaciteit van 500 ton. Bij het ontwerp van deze kabelcarrousel is Alsema nog een stap verder gegaan in de ontwikkelingsfase. Deze carrousel is volledig te transporteren in zeecontainers van 20 voet. Deze eigenschap maakt het mogelijk om de kabelcarrousel op zeer eenvoudige wijze, snel en goedkoop naar alle uithoeken van de wereld te transporteren, aldaar op te bouwen en in te zetten.

Werkzaamheden op zee zijn complexer van aard dan werkzaamheden op het land. Als het gaat om de aanleg van zeekabels is een hoge mate van inventiviteit op het gebied van materieel-ontwikkeling een randvoorwaarde. Daarnaast is gebleken dat kennis en ervaring van de werknemers noodzakelijk is om dit soort offshore projecten succesvol af te ronden. Bij Alsema zijn al deze elementen duidelijk aanwezig. Alsema kijkt dan ook uit naar de volgende offshore projecten en de daarbij behorende uitdagingen.

Alsema B.V.

Aannemingsbedrijf Alsema B.V. is gespecialiseerd in het leggen, monteren en testen van kabels voor de on- & offshore markten, de aanleg van drinkwaterleidingen, gasleidingen, rioleringen en rioolpersleidingen. Het familiebedrijf beschikt…

Read More
Kwaliteit Veiligheid en Milieu

De doelstelling van de onderneming is de continuïteit van het bedrijf te waarborgen door niet alleen prijstechnisch, maar ook op het gebied van kwaliteit-, arbo-, milieu en veiligheidszorg te concurreren….

Read More
Missie en Visie

De directie van Alsema is zich bewust van haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde…

Read More
Activiteiten

Alsema heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwaardige speler in de ondergrondse infrastructuur. Al vanaf de oprichting van het bedrijf houdt Alsema zich bezig met het installeren…

Read More
Contact

Neemt u voor al uw vragen, opmerkingen en verzoeken gerust contact met ons op. Vestigingsadres Alsema B.V. Havenstraat 26, 9471 AM Zuidlaren     Postadres Postbus 153, 9470 AD Zuidlaren…

Read More