Translate

Activiteiten

Alsema heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwaardige speler in de ondergrondse infrastructuur. Al vanaf de oprichting van het bedrijf houdt Alsema zich bezig met het installeren van elektrische installaties en de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels. De ervaring en kennis die is opgedaan tijdens de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels is gebruikt om de horizon van het bedrijf te verbreden.

Deze horizonverbreding heeft er toe geleid dat het bedrijf tegenwoordig in bijna alle facetten van de ondergrondse infrastructuur actief is. Of het nu gaat om de aanleg van een watertransportleiding, elektriciteitsnetten van laagspanning tot en met hoogspanning of de realisatie van een volledig rioleringssysteem, Alsema beschikt over de kennis en ervaring om dit op een vakkundige manier uit te voeren.

Naast de activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw sector heeft het bedrijf zich door de jaren heen bewezen als een specialist in de elektrotechniek. De jarenlange ervaring die is opgedaan in vele verschillende complexe projecten en de kennis die vergaard is met goed geschoold personeel en bijscholing, heeft er voor gezorgd dat geen enkele installatie in de elektrotechniek een probleem vormt. De vakkundigheid in de elektrotechniek heeft Alsema gebruikt om ook in de markt voor tijdelijke installaties actief te zijn. De tijdelijke installaties zijn door de jaren heen tientallen keren toepast bij beurs- en buitenevenementen.

De laatste jaren heeft Alsema alle kennis en ervaring uit de verschillende sectoren gebruikt om ook in de offshore wereld actief te worden. Door gebruik te maken van eigen kabel-carrousels is Alsema ook in staat om kabelverbindingen in open water tot stand te brengen. Het materieel dat wordt gebruikt voor de aanleg van deze zeekabels is ontwikkeld en gefabriceerd in eigen beheer.

Alsema B.V.

Aannemingsbedrijf Alsema B.V. is gespecialiseerd in het leggen, monteren en testen van kabels voor de on- & offshore markten, de aanleg van drinkwaterleidingen, gasleidingen, rioleringen en rioolpersleidingen. Het familiebedrijf beschikt…

Read More
Kwaliteit Veiligheid en Milieu

De doelstelling van de onderneming is de continuïteit van het bedrijf te waarborgen door niet alleen prijstechnisch, maar ook op het gebied van kwaliteit-, arbo-, milieu en veiligheidszorg te concurreren….

Read More
Missie en Visie

De directie van Alsema is zich bewust van haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde…

Read More
Activiteiten

Alsema heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwaardige speler in de ondergrondse infrastructuur. Al vanaf de oprichting van het bedrijf houdt Alsema zich bezig met het installeren…

Read More
Contact

Neemt u voor al uw vragen, opmerkingen en verzoeken gerust contact met ons op. Vestigingsadres Alsema B.V. Havenstraat 26, 9471 AM Zuidlaren     Postadres Postbus 153, 9470 AD Zuidlaren…

Read More