+31 (0)50 409 8000 info@alsema.nl

Bijeenkomst sectorinitiatief

5 dec 2017 | Milieu

Bijeenkomst sectorinitiatief CO2 Alsema B.V.

De deelnemers van het sectorinitiatief waren te gast bij de Zwikmeule, een conferentiecentrum in Oldebroek. Zij werden geïnformeerd over de plannen van de stuurgroep van het sectorinitiatief. Daarnaast verzorgde Martin Vos van MVos Advies een presentatie over CO2-reductie, dit zorgde voor veel gespreksstof. De deelnemers namen in werkgroepen deel aan een workshop, zij behandelden hier de uitdagingen en knelpunten bij brandstofreductie.

Duidelijke richting sectorinitiatief Noordoost Nederland
Sinds de vorige bijeenkomst is er een stuurgroep gevormd binnen het sectorinitiatief. Deze voorzag de aanwezigen van informatie over de doelstellingen van het sectorinitiatief. De hoofddoelstelling blijft ‘’Informatie verzamelen en delen over CO2-emissies uit brandstofverbruik.’’ De stuurgroep benadrukte hoe belangrijk het is om aanwezig te zijn tijdens de bijeenkomsten en actief te participeren. Verduurzaming is een belangrijk punt om samen aan te blijven werken. Sander de Kraker van Will2Sustain vervolgde deze presentatie door het plan van aanpak te bespreken met de deelnemers

Het gaat om verduurzaming
Martin Vos verzorgde een presentatie waarin hij CO2-reductie en de CO2 Prestatieladder behandelde. Hij gaf aan dat er een commercieel voordeel aan een certificaat zit, maar dat het uiteindelijk wel degelijk om verduurzaming gaat. Het behalen van doelen is het streven. Advies van Martin is om te kijken naar het bedrijf en wat de meeste invloed heeft op de CO2-uitstoot. Tijdens de presentatie werden er veel tips gegeven, bijvoorbeeld over Groen Gas-certificaten, die net als groene stroom het gasverbruik vergroenen. Ook werd gesteld dat het goed is om ambitieus te zijn. Deelnemers moeten echter niet te hoge ambities stellen in het begin van het CO2-reductie proces, omdat het dan wel eens lastig kan worden de doelen te halen. Een doelstelling per jaar is daarom aan te bevelen.

Kennis delen
Nadat de uitkomsten van de eerder dit jaar uitgezette enquête onder de deelnemers waren gedeeld vond de workshop plaats. De deelnemers gingen actief aan de slag in werkgroepen. Er werden diverse onderwerpen rondom brandstofreductie besproken, zoals het nieuwe rijden. De deelnemers vinden het belangrijk personeel te blijven wijzen op hun rijgedrag, maar waak er hierbij voor dat het personeel niet wordt vermoeid met allerlei boodschappen zonder gevolgen. Verduurzaming blijven bespreken met medewerkers tijdens een op een gesprekken en het ‘waarom’ blijven uitleggen zal volgens de deelnemers ervoor gaan zorgen dat dit onderwerp echt gaat leven binnen een bedrijf.

Meer nieuws

Bijeenkomst sectorinitiatief

Bijeenkomst sectorinitiatief

Persbericht Sectorinitiatief brandstofreductie NO Nederland Op 11 mei 2021 vond in het kader van de brandstofreductie de digitale bijeenkomst van het initiatief plaats. Hoewel een online bijeenkomst...

Lees meer